Wat betekent de IP-codering?

Wat betekent de IP-codering?

Bij steeds meer producten ziet u tegenwoordig een IP-codering staan. Ook wij krijgen steeds vaker de vraag wat de IP-codering is van onze serverkasten. De International Protection Rating ook wel, IP-codering of IP waarde genoemd, wordt gebruikt om aan te duiden hoe goed elektrische of elektronische apparatuur bestand is tegen water, stof en mechanische krachten.

De IP-aanduiding is internationaal vastgelegd in de norm 60529 van de International Electrotechnical Commission, afgekort IEC. Het eerste cijfer is de beschermingsgraad tegen vaste voorwerpen en stof. Het tweede cijfer geeft de beschermingsgraad tegen vocht en water weer. Hoe hoger het cijfer hoe hoger de beschermingsgraad. Onderstaande tabellen geven de IP-codering weer van stofbestendigheid en van waterbestendigheid.

IP-codering stofbestendigheid

IP Bescherming Betekenis
0 Geen bescherming  
1 Grote voorwerpen Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand.
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm.
2 Middelgrote voorwerpen Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten.
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm.
3 Kleine voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten.
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm.
4 Spitse voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad.
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm.
5 Stofbescherming Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is.
Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
6 Stofvrij Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

 

IP-codering waterbestendigheid

IP Klasse Betekenis
0 Geen Geen bescherming.
1 Drupdicht Type I Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels.
2 Drupdicht Type II Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat.
3 Spatdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°.
4 Plensdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek.
5 Sproeidicht Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek.
6 Waterbestendig Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek.
7 Dompeldicht Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)


Voorbeelden van IP-code:

IP 21 Druipwaterdicht
IP 22 Aanrakingsveilig
IP 23 Regenwaterdicht
IP 44 Spatwaterdicht
IP 54 Stofvrij / spatwaterdicht
IP 55 Stofvrij / Spuitwaterdicht
IP 67 Stofdicht / Waterdicht


Wat is de IP-codering voor serverkasten?

De IP-codering van onze serverkasten is IP20, dit betekent:

2 = Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm.
0
= Geen bescherming tegen water.

Delen: